Styrelsen och övriga funktionärer

Jan Westbergordförande
Josh Parkervice ordförande
Rolf Bratekassör
Margareta Bitschsekreterare
Åsa Forslin Aronssonordinarie ledamot
Åke Dimanderordinarie ledamot
Matilda Aldsjöordinarie ledamot
Rosita Carlssonsuppleant
Peter Wahlstedtvalberedning
Maria Sahlvalberedning
Jon EkdahlValberedning
.
Peter Anderssonrevisor
Jan Karlssonrevisorsuppleant